Turfpoortstraat 45 Naarden

Salomon Philip Heijlbron
Naarden 28 januari 1892 – Sobibor 2 april 1943

Klaartje Heijlbron-Deen
Vlissingen 18 mei 1905 – Sobibor 2 april 1943

Philip Salomon Heijlbron
Naarden 25 oktober 1931- Sobibor 2 april 1943

Beelo Heijlbron
Naarden 20 oktober 1933 -Sobibor 2 april 1943

De tragische belevenissen van het gezin Heijlbron uit de Turfpoortstraat geven ook een beeld hoe het joodse kinderen verging in de oorlog.

Het oudste zoontje Philip Heijlbron werd geboren in 1931. Hij is 8 jaar als de Duitsers ons land binnenvallen. Zijn zusje Beelo (uit 1933) is dan 6 jaar.

Hun ouders zijn getrouwd in 1930. Vader Salomon Philip Heijlbron was een telg uit een Naardense winkeliersfamilie. Zijn vrouw Klaartje Deen (geboren 18 mei 1905) kwam uit Vlissingen. Ze kregen 2 kinderen.

Samen met hun ouders worden de kinderen in 1941 als jood geregistreerd door de gemeente. En die eenvoudige administratieve handeling was het begin van de ellende.

Er volgden veel anti-joodse maatregelen. Zo moest de winkel van de familie Heijlbron (van vader Salomon Philip en zijn 2 oudere zussen Betje en Sara) aan de Markstraat sluiten.

En ook voor de kinderen had het ingrijpende gevolgen. In augustus 1941 kregen gemeente- en schoolbesturen de opdracht om de aantallen joodse leerlingen te registreren. Philip en zijn zusje zaten op de Vestingschool, Philip in de 5e klas en Beelo in de 2e. De volgende stap was dat ze, net als andere joodse kinderen, niet meer toegelaten werden op hun vertrouwde school. Joodse kinderen moesten naar aparte scholen of schooltjes die in allerijl werden opgericht.

Maar ook die provisorische instellingen bestonden niet lang. Want in juni 1942 begonnen in Naarden de eerste deportaties. Ook kinderen werden weggevoerd.

Op 3 juli 1942 moest het gezin Heijlbron vertrekken. Eerst naar Amsterdam, waar ze introkken bij de opa aan moederskant, aan de Plantage Parklaan 2-1.

Op 27 maart 1943 werden ze gedeporteerd naar kamp Westerbork. Daar blijven ze maar kort. Op 30 maart wordt het gezin op transport gesteld voor de lange reis naar Sobibor. Gelijk na aankomst op 2 april 1943 volgt het verschrikkelijke einde. Beide kinderen en hun ouders worden de gaskamer in gedreven. Vader Salomon was toen 51 jaar, moeder Klaartje 37 jaar. De kinderen: Philip was 11 en zijn zusje Beelo 9 jaar.

Bronnen: Joods Monument, Arolsen Archieven, artikelen van Jan Schaftenaar in De Omroeper Stichting Vijverberg jrg. 25 ,26 en 28.